دروس کارشناسی ارشد و دوره دکتری مهندسی و مدیریت ساخت
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩   کلمات کلیدی:

دروس دکترای مهندسی و مدیریت ساخت
دروس تخصصی 
ردیف نام درس تعداد واحد 
1 فناوری اطلاعات IT در مهندسی و مدیریت پروژه 3 
2 حقوق در مدیریت پروژه 3 
3 مدیریت و تخمین ریسک در پروژه های عمرانی 3 
4 سازماندهی و مدیریت 3 
5 مهندسی ارزش 3 
6 مدیریت و مهندسی ایمنی 3 
7 مدیریت نوآوری در ساخت و ساز 3 
8 فناوریهای جدید ساخت 3 
9 تحلیل اقتصادی پروژه های عمرانی 3 
10 مصالح جدید ساخت 3 
11 مدیریت و مهندسی منابع انسانی در پروژه ها 3 
12 کنترل و تضمین کیفیت 3 
13 مهندسی و مدیریت پروژه های بین المللی 3 
14 مدیریت نگهداری در طرحهای ساختمانی و راهسازی 3 
15 ساختمانهای هوشمند 3 
16 فناوری بتن های خاص 3 
17 مدیریت استراتژیک پروژه 3 
18 کاربرد شبکه های عصبی، الگورتیم ژنتیک و منطق فازی در مدیریت و برنامه ریزی طرحهای عمرانی 3 
19 تحلیل آمار و احتمالات پیشرفته 3 
20 مدیریت بحران 3 
21 مدیریت بازرسی، نگهداری و بهسازی پلها و راهها 3 
22 مدیریت بازرسی، نگهداری و بهسازی ساختمانها 3 

____________________________________________________________________________

                                                                          

 

 

  دروس اصلی و تخصصی الزامی

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  1

  اصول و مقررات قراردادها

  3

  2

  برنامه ریزی و کنترل پروژه

  3

  3

  روش های ساخت 1

  3

  4

  دو تا از دروس زیر:*

  الف – مدیریت پروژه

  ب- تحلیل و طراحی سیستم ها

  ج- تکنولوژی بتن پیشرفته

  د- مدیریت مالی و حسابداری پروژه

  

  3

  3

  3

  3

  

  دروس تخصصی اختیاری

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  1

  مدیریت پروژه

  3

  2

  تحلیل و طراحی سیستم ها

  3

  3

  تکنولوژی بتن پیشرفته

  3

  4

  مدیریت مالی و حسابداری پروژه

  3

  5

  مدیریت ماشین آلات ساخت

  3

  6

  روش های ساخت 2

  3

  7

  مصالح ساخت پیشرفته

  3

  8

  مدیریت ریسک

  3

  9

  اقتصاد مهندسی پیشرفته

  3

  10

  روش های آماری و قابلیت اعتماد

  3

  11

  برآورد و تجزیه بهاء

  3

  12

  تعمیر و تقویت سازه ها

  3

  13

  تحقیق در عملیات

  3

  14

  روش تحقیق

  3

  15

  ایمنی و محیط زیست در ساخت

  3